2007

2007 var året hvor vi talte om smag,  om at blogge, om retorik, om FIX’erenes cykeltur i Mellemøsten, om at have mod til synlighed, om kunst, holdt brunch med alle FIX børnene, holdt FIX valgaften, talte om den antroposofiske verdensanskuelse, om sko og sluttede året med en poetisk jul med bål og natløb. —   SMAG…