Form

Formålet med FIX er at berige og inspirere hinanden. Vores aktiviteter skal udvikle os professionelt og personligt. Det betyder at medlemmerne af FIX arbejder med et holistisk syn på udvikling, hvor vi hver især bidrager med både vores professionelle og personlige erfaringer.

FIX består udelukkende af kvinder med lyst og mod til (også) at være uens, ulige, ublufærdige og uenige. Vores aktiviteter må gerne provokere gruppen og udfordre os hver især. Derfor bestræber vi os også på at gennemføre vores aktiviteter i spændende rum og på forskellige måder.

Som FIX-medlem er den enkelte forpligtet til at komme til årets FIX-aftner, der bliver fastsat på den årlige julefrokost. Vi har ca. otte arrangementer om året. Hvert arrangement planlægges og ledes af 2-3 værter.

Til den årlige julefrokost fastsættes også et tema for året. Temaet er udgangspunktet for årets arrangementer og er et udtryk for hvad gruppen har besluttet at fokusere på det år. Typisk tager det udgangspunkt i emner som medlemmerne gerne vil vide mere om eller dygtigøre sig indenfor.

På de enkelte FIX-aftener kan værterne vælge at invitere eksterne eksperter, køre workshop med gruppen eller selv introducere interessante emner til debat. Nogle gange er arrangementerne helt afhængige af input fra en ekstern, andre gange sætter vi os selv i spil og bruger vores egne fagligheder og aktuelle interesser eller udfordringer. Det er helt op til værterne.

En FIX-aften starter typisk sen eftermiddag. Først er der tid til at tale om løst og fast medlemmerne imellem. Derefter kører aftenes program 3-4 timer. Afslutningsvist bliver det uformelt igen. Vi holder af at følge med i hinandens liv, karriere og udfordringer og det er typisk her sidst på aftenen eller på FIX weekend at der er plads til det.

FIX WEEKEND

Én gang årligt tager vi på weekend sammen. Sted, indhold og aktiviteter bestemmes af værterne – formålet er at have et længere tidsrum sammen, hvor der åbnes for en anden slags aktiviteter og samtaler og hvor vi har tid til at dykke ned i et spændende tema. FIX weekend foregår i Danmark eller udlandet.