2005

2005 var året hvor vi talte om tro, religiøsitet og åndelighed, om fremtidsvisioner, om natkirke, om innovation, om forhandling, om stress, så filmen Strings og endelig talte vi også om byudvikling. — Tro, religiøsitet og (ny)åndelighed – privat og professionelt [tema] Oplægsholdere: Cecilie Rubow og Karen Lisa Salamon 4. februar 2005/Arkitektskolen på Holmen Vært: Katja…