2005

2005 var året hvor vi talte om tro, religiøsitet og åndelighed, om fremtidsvisioner, om natkirke, om innovation, om forhandling, om stress, så filmen Strings og endelig talte vi også om byudvikling.

Tro, religiøsitet og (ny)åndelighed – privat og professionelt [tema]

Oplægsholdere: Cecilie Rubow og Karen Lisa Salamon
4. februar 2005/Arkitektskolen på Holmen
Vært: Katja Øder Hansen og Rikke Ulk

arr_2005_04feb

På baggrund af oplæg fra antropologerne Cecilie Rubow og Karen Lisa Salamon, som er eksperter i henholdsvis danskernes hverdagstro og i nyåndelighed blandt moderne vestlige managementkonsulenter, debatterer vi tro, religiøsitet og (ny)åndelighed (herunder begreber som ‘åndelig ledelse’, selvudviklingskurser, teambuilding mm.) som kilde til menneskers selvforståelse, selvudvikling og skabelse af identitet og fællesskaber, som det giver sig til udtryk i konkret, social daglig praksis i vores senmoderne verden.

Pharmland [fokus]

Oplægsholder: Anne Katrine Hornemann NORD / http://www.nord-web.dk
22. februar 2005/ Dansk Arkitektur Center (DAC)
Vært: Anne Katrine Hornemann

arr_2005_12febPharmland er et bud på en fremtidsvision for det danske landskab. I Pharmland kombineres bioteknologi og landbrugsproduktion – her høstes der medicin frem for mad. Projektet er udarbejdet af NORD arkitekter og en del af udstillingen ”Too Perfect – Seven New Denmarks”, som bla. var Danmarks bidrag til arkitektur biennalen i Venedig 2004.

 

Natkirken [tema]

Oplægsholder: Signe Malene Berg
1. april 2005/ Vor Frue Kirke
Vært: Malene Sakskilde

arr_2005_01aprilSigne Malene Berg, sognepræst og drivkraft i Natkirken, fortæller om historien og konceptet bag Natkirken. Herefter følger oplæg om det patriarkalske overfor det matriarkalske i form af samtale om medbragte symboler fra hverdagen.

 

 

Innovation [fokus]

Oplægsholder: Rikke Ulk
10. maj 2005 / Capteco’s kontor, City
Vært: Rikke Ulk

arr_2005_10.majHvad forstår vi ved begrebet ’innovation’ og en ’innovatør’? Præcis 2 år efter netværkets første innovationsarrangement sættes begrebet igen på dagsordnen – denne gang i et mere konkret og praktisk arrangement. Efter ’pralerunde’ (hvor hver enkelt fortæller om hvordan hun har gjort noget nyt eller gjort noget på en ny og uvant måde) byder alle ind med tre eller flere eksempler på god innovation, som vi diskuterer. Rikke får feedbback på mappingmetode og inspiration til et EU-projekt, som hun skal forestå en antropologisk bottom-up udvikling og analyse af.

 

Forhandling [tema]

Oplægsholder: Malene Rix
3. juni 2005/ Workshopscenen, Holmen
Værter: Nana Benjaminsen & Ida Vesterdal

arr_2005_03juniMalene Rix er inviteret til at fortælle om forhandlingens kunst. Hvilke enkle værktøjer findes der, hvis man vil opnå et større økonomisk afkast for ens arbejde? Hvilke forskelle er der mellem mænd og kvinder i en forhandlingssituation? Og hvilke øvelser kan man selv lave inden man sidder overfor ens chef eller kunde?
Med udgangspunkt i eksempler fra FIX-kvindernes eget liv vil vi diskutere den gode og dårlige forhandling og Malene vil give fif til hvordan vi kommer videre i aktuelle forhandlinger.

 

Stress [tema]

Oplægsholder: Pia Porse Wett Jørgensen / http://www.makesense.dk
12.aug.2005 / Vesterbrogade
Værter: Mia Stensgaard & Trine Plambech

arr_2005_12augTag en dyb indånding – føler du dig stresset? Måske lidt… måske ikke efter en dejlig sommer… men mon ikke vi alle har prøvet følelsen af stress? Stress var derfor temaet for dette FIX arrangement, hvor Pia Porse Wett Jørgensen kom og talte om hvordan man kan holde fokus på det der er vigtigt for os – selv i en stresset hverdag.

Essensen vi tog med os: ”At gøre det vigtigste først, af de rigtige grunde, på den bedste måde er nøglen til at nå dine mål, undgå stress og øge din motivation og livskvalitet”

 

Strings [fokus]

13.sep.2005 / Grand
Værter: Nana Benjaminsen & Birgitte Gade Kristensen

arr_2005_13sepSeptember måneds focus arrangemet bød på en anden slags biografoplevelse: Strings instrueret af Anders Rønnow-Klarlund. Alle karaktererne i fortællingen er håndlavede marionetdukker og filmen er ganske animationsfri. Hovedpersonen drager ud mod fjenden for at redde sit samfund. Undervejs bliver det usikkert, hvem der er ven, og hvem der er fjende. Dukkernes strenge indgår som en del af fortællingen. Karaktererne er bevidste om, at de er marionetdukker, og de bygger sig selv. Et af filmens temaer er, at dukkerne med tiden indser, at strengene ikke kun styrer dem, men også forbinder dem til hinanden.
Aftenens arrangemet blev rundet af med en tur på Bjørg Cafe.

 

New Towns – fra idealby til ghetto [tema]

Oplægsholder: Nanna Bjerre-Jepsen / kunsthistoriker
7.okt.2005 / NORD, Meinungsdage 8D
Værter: Johanne Duus Hornemann & Anne Katrine Hornemann

arr_2005_07.oktiFra idealby til ghetto? – en historisk gennemgang af de modernistiske New Towns turbulente, men korte, historie. Hvordan kunne det gå så galt? Og hvor galt gik det egentligt? Gennem et vue over den modernistiske planlægnings historie ville disse spørgsmål blive undersøgt, hvilket afføder en diskussion af, hvilke niveauer man rent faktisk kan planlægge på. Er den total, universelle plan en utopi? Eller har visioner det bare altid med at ændre sig undervejs?