Den blinde vinkel: økonomi

reymerswaele

Ikke alle transitioner forløber lige elegant i øjeblikket, men hvor USA fejler, sejrer FIX, for 2017s første arrangement bygger bro mellem forrige års tema (økonomi) og det nyes, nemlig vores blinde vinkler!

Lone Eriksen (www.primaliva.dk) fortæller om den psykologiske økonomi, hvilket vil sige vores tanker, følelser, pengehistorier, begrænsende overbevisninger – og hvordan vi kan lære at rumme vores pengefølelser. Hun kommer desuden ind på, hvordan man kan opnå en bæredygtig økonomi og dermed et bæredygtigt liv!

Efter oplægget spiser vi sammen og der vil blive mulighed for at spørge Lone yderligere – også om mere hard-core økonomiske spørgsmål.

Vi glæder os til at se jer – og til at blive en blind vinkel fattigere!

Billedinfo: Ovenfor ses ’Pengeudlåneren og hans hustru’, som Marinus van malede i 1539. I dag hænger værket i Museo del Prado, Madrid.

Dato: 18. januar 2017
Værter: Trine R. og Lea
Sted: På Leas arbejdsplads, IT-Universitetet i København
Deltagere: Katja, Rikke C, Amalie, Anette, Lisbeth, Christina, Charlotte, Malene og Trine P.

One Comment

  1. Pingback: 2017 – FIX

Der er lukket for kommentarer.