FIX genopbygger

Godt nytår 2021!

Måske lockdown, isolation og hjemmearbejde ikke kun er af det onde? Vores tid er Genopbyggernes tid. Vi fik hver især et kort fra Genopbyggerne og med det som udgangspunkt talte vi om: Koncentration, Håndelag, Arbejdstid, Kludetæppe, Engagementstrappen, Dogmemanifest, Digitalisering, Optik, Åbenhed, Tænkelommer, Erfaring, Stedsans, Umage, Forbundethed, Formgivning og System.

Vi mødtes online til dette årets første fix med temaet ‘At bygge op’. Metoden, vi arbejdede med var gentagelsen, inspireret af både tidspunktet på året – kyndelmisse/halvvejs gennem vinteren – samt samfundets lockdown pga. anden coronabølge.

Vi ville med gentagelsen se, om man kan komme ud af stedet, selvom man ikke bevæger sig, og om der kan komme liv ud af en tilsyneladende gold overflade. 

Vi indledte med at forsøge os udi genren fællessang, vi sang gennem skærmene ventetidssangen ‘I sne står urt og busk i skjul’ og fortsatte med at se en teaser, en lille kunstnerisk balletfilm danset og optaget i et corona ødelagt, men ikke ødelagt, museum.

Filmen lagde op til at vi spillede spillet Genopbyggerne, skabt af Nadja Pass, hvor vi over tre runder i forskellige grupper svarede på det samme spørgsmål, som hver enkelt deltager havde fået sendt på forhånd indenfor en også givet kategori.

For info om spillet Genopbyggerne, se: https://www.genopbyggerne.dk/

Efter spillet viste Trine Ross en lille reklamefilm for Statens Museum for kunst, som hun har eksperimenteret med at lave, og fik feedback fra FIX omkring brug og videreudvikling. Aftenen sluttede med præstens kampråb (hhv håndboldpigernes og fra Beyoncé Run the World) og en løftet FIX-kop, med opfordring til FIX om at finde sit eget specifikke.


Dato: Tirsdag 9. februar 2021
Værter: Signe Malene, Trine R og speciel gueststar til at facilitere spillet Genopbyggerne: Rikke Ulk
Sted: Zoom
Deltagere: Anna, Anne Katrine, Birgitte, Charlotte, Christina, Kasia, Katja, Lea, Lisbeth, Malene, Rikke C, Rikke U, Trine P og Trine S.